Akceptacja choroby nowotworowej przez osoby starsze a poziom odczuwanego zmęczenia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marta Maź, Iwona Bodys-Cupak

1 (58) 2019 s. 35–43
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.6

Fraza do cytowania: Maź M., Bodys-Cupak I. Akceptacja choroby nowotworowej przez osoby starsze a poziom odczuwanego zmęczenia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):35–43. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.6

Wstęp. Zmęczenie nowotworowe jest jednym z najczęstszych problemów, które dotyczą pacjentów onkologicznych. Mimo postępów w dziedzinie leczenia i pielęgnacji pacjentów z chorobami nowotworowymi, ten problem jest nadal zbyt rzadko dostrzegany przez personel medyczny, a sami pacjenci, zwłaszcza w podeszłym wieku, uznają towarzyszące im zmęczenie za coś naturalnego. Cel pracy. Celem niniejszej pracy było przedstawienie zależności pomiędzy akceptacją choroby nowotworowej przez osoby starsze a poziomem odczuwanego przez nich zmęczenia. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone wśród 73 pacjentów oddziału radioterapii. Narzędzia badawcze wykorzystane do badań to autorski kwestionariusz ankiety, Skala AIS autorstwa B.J. Felton, T.A. Revenson i G.A. Hinrichsen w adaptacji Z. Juczyńskiego oraz Podskalę Oceny Zmęczenia kwestionariusza FACIT- F wersja polska. Wyniki. Przeprowadzone badania wykazały, że ponad połowa pacjentów w znacznym stopniu odczuwa zmęczenie. Im wyższy był poziom zmęczenia, tym mniejsza była akceptacja choroby nowotworowej wśród chorych. Pacjenci, u których występowały uciążliwe powikłania choroby nowotworowej i jej leczenia w większym stopniu odczuwali zmęczenie, jednak nie wpływało to istotnie na poziom akceptacji choroby. Mdłości, ból, brak energii oraz mało efektywny sen wpływały znacząco na odczuwanie zmęczenia. Pacjenci, którzy przyjmowali na stałe leki z powodu chorób współistniejących częściej odczuwali zmęczenie. Wykazano zależność pomiędzy płcią a nasileniem zmęczenia, większy poziom zmęczenia występował wśród kobiet. Wnioski. Odczuwane przez osoby starsze, leczone onkologicznie zmęczenie ma negatywny wpływ na akceptację choroby nowotworowej.

Słowa kluczowe: choroba nowotworowa, akceptacja choroby, zespół zmęczenia nowotworowego, osoby starsze.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone