Ocena wpływu sposobu odżywiania się studentów na uzyskiwane wyniki w toku studiów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Justyna Gacek, Roksana Duszkiewicz, Patrycja Golec, Aleksandra Armatys, Agnieszka Greń, Filip Hajdrowski, Krzysztof Silski, Miłosz Gołyszny, Tomasz Ludyga

1 (58) 2019 s. 22–27
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.4

Fraza do cytowania: Gacek J., Duszkiewicz R., Golec P., Armatys A., Greń A., Hajdrowski F., Silski K., Gołyszny M., Ludyga T. Ocena wpływu sposobu odżywiania się studentów na uzyskiwane wyniki w toku studiów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;1(58):22–27. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.4

Wstęp. Wśród młodych osób coraz popularniejsza staje się zdrowa dieta – zjawisko „healthismu”. Przestrzeganie norm żywieniowych oraz zastosowanie zasad piramidy żywieniowej ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Właściwie zbilansowana dieta zapobiega występowaniu wielu chorób oraz wpływa na utrzymanie kwasowo-zasadowej równowagi organizmu. Prawidłowe odżywianie ma także wpływ na zdolności poznawcze i intelektualne, szczególnie u młodych ludzi. Cel. Celem niniejszej pracy jest ocena wpływu nawyków żywieniowych, stosowania używek oraz substancji odurzających na uzyskiwane przez studentów wyniki w nauce. Metody i materiał. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu autorskiej ankiety internetowej złożonej z 24 pytań, na którą składały się pytania zamknięte oraz otwarte. Badanie przeprowadzono na grupie ponad 600 studentów z całej Polski. Studenci biorący udział w ankiecie zróżnicowani byli pod względem wieku, uczelni i kierunków studiów. Wyniki. Wykazano, iż istnieje zależność pomiędzy sposobem odżywiania się studentów a osiąganymi wynikami w nauce. Zastosowano analizę korelacji wg Pearsona. Wnioski. Stosowanie się do zasad prawidłowego odżywiania oraz unikanie używek może wpłynąć pozytywnie na uzyskiwanie lepszych wyników w nauce oraz ułatwić przyswajanie wiedzy przez studentów.

Słowa kluczowe: dieta, odżywianie, egzaminy, studenci.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone