Wewnątrzmaciczna śmierć płodu jako stan zagrożenia życia ciężarnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paulina Durka, Anna Cieszyńska

3 (40) 2014 s. 200–204
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Durka P., Cieszyńska A. Wewnątrzmaciczna śmierć płodu jako stan zagrożenia życia ciężarnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;3(40):200–204.

Wstęp. Obumarciem płodu określamy jego przedporodowy zgon, który wystąpił po 22. tygodniu ciąży i został potwierdzony badaniem ultrasonograficznym. Najczęstszą przyczyną jest przedwczesne oddzielenie łożyska prawidłowo usadowionego. Czas pozostania martwego płodu w jamie macicy jest niezwykle istotny dla oceny ryzyka wystąpienia groźnych dla życia matki stanów chorobowych. Najgroźniejszym powikłaniem zagrażającym życiu jest zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC). Cel. Opis przypadku dotyczy 26-letniej kobiety, u której w 33. tygodniu ciąży zdiagnozowano ciążę obumarłą jako konsekwencję ciężkiego stanu przedrzucawkowego. Przedstawiono analizę podjętych działań w tym przypadku i porównano je ze sposobami opisanymi w literaturze. Wnioski. Monitorowanie stanu kobiety oraz podjęte kroki pozwoliły uniknąć sytuacji zagrożenia życia.

Słowa kluczowe: ciąża, wewnątrzmaciczna śmierć płodu, płód martwo urodzony.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone