Globalna strategia zapobiegania grypie – WHO 2019–2030

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Lidia B. Brydak

3 (60) 2019 s. 221–225
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.51

Fraza do cytowania: Brydak L.B. Globalna strategia zapobiegania grypie – WHO 2019–2030. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2019;3(60):221–225. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2019.51

Ostania pandemia wirusa grypy miała miejsce w 1968-1969 r. Od tego czasu w świecie krąży wiele nowych subtypów wirusa grypa typu A oraz dwie linie wirus grypy typu B. Dynamiczny rozwój biologii molekularnej umożliwił molekularną analizę udziału innych wirusów w budowie szczepów pandemicznych. Od lat wirusolodzy zadają sobie pytanie nie gdzie, ale kiedy wybuchnie? Takie pytanie zadał 11 marca 2019 r. nowy dyrektor generalny WHO Dr Tedros Alhanom Ghebreyesus. Prawdopodobnie rozprzestrzenianie się grypy pandemicznej na świecie w XXI wieku będzie postępowało bardzo szybko. W kwietniu 1999 r. WHO opracowała plan działań na wypadek wystąpienia pandemii grypy wraz z wyraźnym poleceniem sporządzenia planów krajowych oraz powołania multidyscyplinarnych Krajowych Komitetów ds. Pandemii. Plany te są stale uaktualnianie. Działanie Global Influenza Surveillance Response System sprawdził się i sprawdza wielokrotnie. W nadzorze tym aktywnie uczestniczy Krajowy Ośrodek ds. Grypy zlokalizowany w NIZP-PZH. Niezależnie od GISRS w Polsce prowadzony jest nadzór wirusologiczno- epidemiologiczny nad grypą SENTINEL. Niezależnie od uaktualnianego planu pandemicznego w 2018 r., Krajowy Ośrodek ds. Grypy opracował Wytyczne Do Przygotowania Placówek Medycznych Na Wypadek Wystąpienia Pandemii Grypy, które będą pomocne dla wdrożenia w swoich jednostkach medycznych. W Polsce skandaliczny niski procent zaszczepionej populacji, bo 4 procent wymaga natychmiastowej poprawy.

Słowa kluczowe: .Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone