Wykorzystanie metod kształcenia na odległość w procesie edukacji na kierunkach medycznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Piotr Przymuszała, Katarzyna Piotrowska, Piotr Pisula, Magdalena Cerbin-Koczorowska, Karolina Szczeszek

4 (57) 2018 s. 502–506
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.74

Fraza do cytowania: Przymuszała P., Piotrowska K., Pisula P., Cerbin-Koczorowska M., Szczeszek K. Wykorzystanie metod kształcenia na odległość w procesie edukacji na kierunkach medycznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):502–506. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.74

Wykłady to jedna z najstarszych form przekazywania wiedzy. Ułatwiony obecnie dostęp do informacji sprawia, że zasadność ich prowadzenia z wykorzystaniem tradycyjnych metod poddawana jest pod dyskusję. Uważa się, że interaktywne zajęcia takie jak ćwiczenia, seminaria czy konwersatoria są nie tylko atrakcyjniejsze dla słuchaczy, ale też przyczyniają się do lepszego przyswojenia przez nich prezentowanego materiału. Rozwój technologii sprawia jednocześnie, że coraz popularniejsze, również w nauczaniu na kierunkach medycznych, stają się nowoczesne środki przekazywania wiedzy z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość. Wdrożenie wspomnianych rozwiązań pozwala m.in. na nieograniczony dostęp do materiałów dydaktycznych, zmniejszenie wydatków związanych z prowadzeniem zajęć czy skupienie większej uwagi w procesie edukacji na studencie. Z drugiej zaś strony metody te ograniczają bezpośredni kontakt, zarówno na linii wykładowca-student, jak i między studentami, a także istotnie uzależniają powodzenie procesu kształcenia od samodyscypliny studenta. Niektórzy autorzy zauważają, że strategia kształcenia zdalnego jest niewystarczająca w przypadku nauczania na kierunkach medycznych, gdzie zajęcia praktyczne powinny stanowić podstawowe źródło zdobywania wiedzy. Okazuje się jednak, że włączenie mieszanych metod kształcenia na kierunkach medycznych poprzez wdrożenie metod e-learningowych do nauczania materiału teoretycznego celem przygotowania do późniejszych zajęć praktycznych jest przydatne i pozwala na efektywną realizację zakładanych efektów kształcenia.

Słowa kluczowe: learning, blended learning, kształcenie medyczne, kształcenie na odległość.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone