Rola położnej w terapii niepłodności metodą NaProTechnology

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marta Neneman, Grażyna Bączek, Ewa Dmoch-Gajzlerska

4 (57) 2018 s. 507–512
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.75

Fraza do cytowania: Neneman M., Bączek G., Dmoch-Gajzlerska E. Rola położnej w terapii niepłodności metodą NaProTechnology. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):507–512. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.75

Problem niepłodności w Polsce dotyczy 20–30% par, stąd lekarze, położne i inni specjaliści ochrony zdrowia w trakcie swojej praktyki zawodowej coraz częściej spotykają pacjentki borykające się z tym problemem. NaProTechnology (Natural Procreative Technology – Techniki Wspierające Naturalną Prokreację, NPT) to metoda diagnostyczno-lecznicza w zakresie zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Stanowi ona kompleksowy program terapii z wyłączeniem zabiegów wspomaganego rozrodu. Leczenie ogólnoustrojowe, hormonalne i chirurgiczne, oprócz pracowników ochrony zdrowia, wspierają również psychologowie czy osoby duchowne, bowiem skoordynowana współpraca specjalistów z różnych dziedzin zapewnia holistyczną opiekę nad pacjentką i jej rodziną. Wśród tych specjalistów, jako istotny członek zespołu terapeutycznego w opiece nad niepłodną parą, może znaleźć się położna. Jej wykształcenie daje jej odpowiednie kompetencje do opieki nad kobietą i jej rodziną w obszarze fizjologii i promocji zdrowia prokreacyjnego.

Słowa kluczowe: niepłodność, NaProTechnology, holistyczna opieka, rola położnej.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone