Rola położnej podczas porodu fizjologicznego pacjentki niepełnosprawnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Wojczyńska, Joanna Sosnowska, Beata Pięta

4 (57) 2018 s. 483–486
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.71

Fraza do cytowania: Wojczyńska A., Sosnowska J., Pięta B. Rola położnej podczas porodu fizjologicznego pacjentki niepełnosprawnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):483–486. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.71

Każdego roku w Polsce jak i na całym świecie zwiększa się liczba niepełnosprawnych pacjentek ciężarnych, dlatego zapotrzebowanie na edukację jest ogromne. Planując opiekę nad niepełnosprawną pacjentką, należy uwzględnić wszystkie czynniki, tak by zapewnić pacjentce opiekę holistyczną. Rola położnej podczas porodu fizjologicznego pacjentki niepełnosprawnej jest kluczowa. Podczas komunikowania się z niepełnosprawną pacjentką należy wykazać się empatią i ogromnymi umiejętnościami społecznymi.

Słowa kluczowe: niepełnosprawność, poród, położna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone