Dolegliwość czy usprawiedliwienie? Postawy mężczyzn wobec kobiet mających objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Koszałkowska, Karolina Cieślak, Karolina Kossakowska

4 (57) 2018 s. 458–466
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.67

Fraza do cytowania: Koszałkowska K., Cieślak K., Kossakowska K. Dolegliwość czy usprawiedliwienie? Postawy mężczyzn wobec kobiet mających objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):458–466. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.67

Wprowadzenie. Objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego utrudniają, a często uniemożliwiają kobietom codzienne funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Czynnikiem, który może wspierać je w radzeniu sobie z dolegliwościami, jest akceptująca i wspierająca postawa ze strony otoczenia, szczególnie ze strony osób znaczących, w tym partnera. Dotychczasowe nieliczne badania w tym zakresie pokazują jednak, że postawy mężczyzn wobec samego zespołu napięcia przedmiesiączkowego, jak i kobiet go doświadczających, nie zawsze nacechowane są empatią i życzliwością. Cel. Celem prezentowanych badań było poznanie ogólnej postawy mężczyzn wobec zjawiska występowania zespołu napięcia przedmiesiączkowego u kobiet oraz próba określenia, jakie objawy tego syndromu są najczęściej spostrzegane przez mężczyzn i które z nich dotykają ich w sposób najbardziej negatywny. Materiał i metody. Badaniem objęto 309 mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat (M = 27,33, SD = 9,15). Badanie przeprowadzono drogą internetową. W zestawie narzędzi znalazły się: ankieta demograficzna, zestaw pytań o wybrane objawy napięcia przedmiesiączkowego obserwowane u znajomych kobiet, oraz kwestionariusz ogólnej postawy wobec kobiet cierpiących na zespół napięcia przedmiesiączkowego skonstruowany na potrzeby badania służący do pomiaru postawy ogólnej oraz jej behawioralnego, poznawczego i afektywnego komponentu. Wyniki. Wśród najczęściej dostrzeganych objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego znalazły się drażliwość, zmienność nastroju, tkliwość (bolesność) piersi i obniżenie nastroju. Mężczyźni, którzy byli lub aktualnie są w związku z kobietą, prezentowali bardziej pozytywną postawę wobec objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego u kobiet. Najbardziej pozytywne nastawienie ogólne zaobserwowano wśród mężczyzn w wieku 26–39 lat. Wnioski. Chociaż wybrane objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego u kobiet są dla mężczyzn bardziej zauważalne i mają w ich opinii negatywny wpływ na codzienne życie, mężczyźni nie traktują tych dolegliwości jako usprawiedliwienia dla wybuchów złości czy gorszego funkcjonowania kobiet. Większość mężczyzn rozumie naturę zespołu napięcia przedmiesiączkowego i deklaruje gotowość do udzielania kobiecie wsparcia.

Słowa kluczowe: zespół napięcia przedmiesiączkowego, PMS, postawy mężczyzn.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone