Poziom wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na temat wpływu alkoholu na płód

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karolina Pigiel, Justyna Kamińska, Agnieszka Czerwińska-Osipiak, Lucyna Wójcicka

4 (57) 2018 s. 452–457
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.66

Fraza do cytowania: Pigiel K., Kamińska J., Czerwińska-Osipiak A., Wójcicka L. Poziom wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na temat wpływu alkoholu na płód. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):452–457. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.66

Wstęp. Alkohol etylowy jest bardzo popularną substancją odurzającą. Spożyty przez matkę sprawnie przenika do organizmu płodu, niekorzystnie działając na jego rozwój. Najpoważniejszym skutkiem picia alkoholu w ciąży jest płodowy zespół alkoholowy. Cel pracy. Celem pracy jest ocena poziomu wiedzy uczniów pomorskich szkół średnich na temat wpływu alkoholu na rozwijający się płód. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono w okresie od lutego do kwietnia 2018 roku. Materiał badawczy stanowiła grupa 246 uczniów pomorskich szkołach średnich. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z użyciem narzędzia badawczego własnego autorstwa oraz pytań charakteryzujących dane demograficzno-społeczne respondentów. Kwestionariusz ankiety składał się z 20 pytań, w tym z 19 pytań zamkniętych i 1 otwartego. Wyniki. Zdecydowana większość badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że alkohol jest szkodliwy dla płodu (89,1%). Młodzież szkolna ma świadomość, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu, którą może wypić kobieta w ciąży bez szkody dla jej dziecka (87,4%), jednak 43,1% z nich nie wie, czy kobieta w ciąży może pić tzw. piwo bezalkoholowe. Wnioski. Poziom wiedzy uczniów pomorskich szkół na temat wpływu alkoholu na płód jest średni. Uczniowie uczęszczający na zajęcia z przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie mają większą świadomość skutków spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. Głównym źródłem wiedzy na temat skutków spożywania alkoholu w ciąży są nauczyciele w szkole oraz zasoby internetowe.

Słowa kluczowe: alkohol, płodowy zespół alkoholowy, wiedza, ciąża.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone