Tematyka transplantologii dziecięcej wśród rodziców, na terenie województwa śląskiego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Smoczok, Krzysztof Starszak

4 (57) 2018 s. 439–443
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.64

Fraza do cytowania: Smoczok M., Starszak K. Tematyka transplantologii dziecięcej wśród rodziców, na terenie województwa śląskiego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):439–443. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.64

Wstęp. 8–10% pacjentów, u których wykonuje się transplantacje to pacjenci pediatryczni. Pomimo dynamicznego rozwoju tej dziedziny oraz rozwoju w projektowaniu sztucznych narządów ilość wykonywanych zabiegów nie zaspokaja współczesnych potrzeb, choć zauważalna jest tendencja wzrostowa. Transplantologia jest tematem kontrowersyjnym, a zasadniczy problem dotyczy świadomości społeczeństwa. Materiał i metody. Badanie ankietowe w formie papierowej przeprowadzono w jedenastu placówkach oświatowych na terenie Województwa Śląskiego w okresie od maja 2016 do stycznia 2017 roku. Grupa badana liczyła 178 osób – rodziców dzieci mających mniej niż osiemnaście lat. Wyniki. Większość badanych wypowiada się pozytywnie na temat transplantacji, jednocześnie wykazując chęć pogłębienia swojej wiedzy z tego zakresu oraz zauważając potrzebę edukacji społecznej. Większość rodziców nie rozmawiała ze swoimi dzieci na temat przeszczepów. Wnioski. Badanie wskazuje na potrzebę stworzenia programów edukacyjnych dotyczących transplantologii. Programy te podniosą poziom świadomości społecznej w tym zakresie, co może przyczynić się do zwiększenia liczby wykonywanych zabiegów.

Słowa kluczowe: transplantologia, transplantologia dziecięca, socjologia medycyny, opieka zdrowotna na Śląsku.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone