Objawy kliniczne u dziecka z podejrzeniem artrogrypozy – studium przypadku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Marlena Krawczyk-Suszek, Lucyna Sitarz, Marzena Mańdziuk, Blanka Kaszuba, Karolina Klyś

4 (57) 2018 s. 429–431
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.62

Fraza do cytowania: Krawczyk-Suszek M., Sitarz L., Mańdziuk M., Kaszuba B., Klyś K. Objawy kliniczne u dziecka z podejrzeniem artrogrypozy – studium przypadku. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):429–431. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.62

Wstęp. Artrogrypoza należy do zespołu objawów, których istotą są wielostawowe przykurcze. Ustalenie etiopatogenezy choroby często musi być poprzedzone wnikliwym wywiadem przeprowadzonym wśród rodziców, a szczególnie matki dziecka. Do głównych przyczyn powstania artrogrypoz zalicza się akinezję płodu spowodowaną czynnikami środowiskowymi lub matczynymi. Opis przypadku. Opisano przypadek kliniczny chłopca z podejrzeniem artrogrypozy. U dziecka po urodzeniu stwierdzono wielostawowe przykurcze. Chłopiec był poddawany dalszej pogłębionej diagnostyce, jednak stale rehabilitowany. W proces poprawy funkcji motorycznych dziecka kolejno włączano szereg terapii wspomagających, które przynosiły pożądane efekty. Wnioski. Jednoznaczna diagnoza w przypadku opisywanego przypadku klinicznego była trudna do ustalenia. W toku diagnostyki różnicowej u dziecka wykluczano kolejne podejrzenia innych schorzeń. U dziecka obserwowano znaczną efektywność prowadzonego postępowania rehabilitacyjnego.

Słowa kluczowe: artrogrypoza, przykurcz, staw, rehabilitacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone