Wsparcie społeczne podczas karmienia piersią

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska, Dominika Stryszyk

4 (57) 2018 s. 422–428
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.61

Fraza do cytowania: Gebuza G., Kaźmierczak M., Mieczkowska E., Gierszewska M., Stryszyk D. Wsparcie społeczne podczas karmienia piersią. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):422–428. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.61

Wstęp. Karmienie piersią to znaczący etap w życiu każdego dziecka. Cel badań. Celem badań była ocena częstości występowania problemów laktacyjnych u kobiet w pierwszym roku po narodzinach dziecka ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia bliskich, a także personelu medycznego. Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone w okresie luty – kwiecień 2016 roku w Przedszkolu nr 18 w Bydgoszczy, Przedszkolu Niepublicznym Bim-Bam-Bino w Toruniu oraz Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy w Poradni Neurologii Dziecięcej. Badania przeprowadzono anonimowo za pośrednictwem 120 matek, wykorzystując do tego celu kwestionariusz własnej konstrukcji. Wyniki. Średnia długość karmienia piersią w badanej próbie wynosiła pół roku i dłużej (51,67%). Przebieg karmienia piersią warunkuje wiele czynników demograficznych, psychospołecznych oraz położniczych. Matki, które otrzymały wsparcie od bliskich oraz personelu medycznego, miały mniej problemów z ssaniem piersi przez dziecko, uchwyceniem brodawki sutkowej, ulewaniem dziecka czy niepokojem w czasie karmienia, co warunkowało długi okres karmienie piersią. Dzieci matek, które utrzymywały kontakt „skóra do skóry” bezpośrednio po porodzie, charakteryzowały się dłuższym okresem laktacji. Wnioski. Ważne jest, aby propagować karmienie piersią oraz podnosić poziom wiedzy personelu medycznego, który udziela informacji teoretycznej i praktycznej oraz wspiera kobiety w utrzymaniu optymalnego okresu karmienia naturalnego.

Słowa kluczowe: wsparcie społeczne, karmienie piersią, problemy laktacyjne, kontakt „skóra do skóry”.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone