Znaczenie środowiska wewnątrzmacicznego i rodzinnego dla występowania otyłości u dzieci

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Anna Majewska, Bogda Skowrońska, Agata Krasińska, Magdalena Kobylińska, Andrzej Kędzia

4 (57) 2018 s. 416–421
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.60

Fraza do cytowania: Majewska K.A., Skowrońska B., Krasińska A., Kobylińska M., Kędzia A. Znaczenie środowiska wewnątrzmacicznego i rodzinnego dla występowania otyłości u dzieci. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):416–421. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.60

Globalna epidemia otyłości dotyczy zarówno dorosłych, jak i dzieci, obejmując nie tylko kraje rozwinięte, ale również rozwijające się. W większości przypadków jest wynikiem zaburzenia równowagi pomiędzy poborem, a wydatkowaniem energetycznym na bazie interakcji pomiędzy czynnikami genetycznymi i środowiskowymi. Zrozumienie przyczyn rozwoju otyłości wymaga zidentyfikowania procesów sprzyjających nadmiernemu przyrostowi masy ciała w różnych okresach życia. W pracy przedstawiono przegląd aktualnego stanu wiedzy w zakresie czynników środowiska wewnątrzmacicznego i rodzinnego, które sprzyjają wystąpieniu otyłości na wczesnym etapie rozwoju.

Słowa kluczowe: otyłość, dzieci, środowisko.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone