Akceptacja choroby i jakość życia u kobiet z cukrzycą ciążową

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Grażyna Gebuza, Emilia Krauklis, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska, Małgorzata Gierszewska

4 (57) 2018 s. 408–415
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.59

Fraza do cytowania: Gebuza G., Krauklis E., Kaźmierczak M., Mieczkowska E., Gierszewska M. Akceptacja choroby i jakość życia u kobiet z cukrzycą ciążową. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):408–415. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.59

Wstęp. Cukrzyca jest jedną z chorób najczęściej wikłających ciążę. Zdiagnozowanie cukrzycy ciążowej niesie za sobą konieczność modyfikacji dotychczasowego stylu życia, często też zdobycia wielu wiadomości w krótkim czasie. Cel badań. Celem badań było porównanie jakości życia i akceptacji choroby u kobiet z cukrzycą ciążową leczoną dietą oraz dietą i insuliną Materiał i metody. Metodą badawczą był kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji dotyczący subiektywnej oceny jakości życia. Drugim narzędziem badawczym była Skala Akceptacji Choroby w polskiej adaptacji Z. Juczyńskiego. W badaniu udział wzięło 156 kobiet z cukrzycą ciążową. U 75 (48%) kobiet wdrożono leczenie dietą i insuliną, u 81 (52%) kobiet jako metodę leczenia zastosowano dietę. Wyniki. Ogólny poziom akceptacji choroby w badanej grupie był wysoki 31,5, a jakości życia przeciętny 34,9. Kobiety z GDM G1 wyżej oceniały zarówno akceptację choroby 33,9, jak i jakość życia 36,2, niż kobiety z GDM G2 – akceptacja choroby 28,7, jakość życia 33,6. Wykazano również, że poziom akceptacji choroby był istotnie związany z poziomem jakości życia. Poziom akceptacji choroby i jakość życia były istotnie związane z pojawieniem się zagrożenia dla zdrowia dziecka oraz własnego. Pojawienie się złożonych obaw obniżało poziom akceptacji choroby i jakość życia. Obawy kobiet z GDM G2 były bardziej złożone niż kobiet z GDM G1. Wnioski. Insulinoterapia istotnie wpływa na obniżenie poziomu akceptacji choroby i jakości życia u kobiet. AIS jest narzędziem, które może pomóc położnej w diagnozowaniu postaw pacjentek w przebiegu cukrzycy ciążowej oraz planowaniu działań edukacyjnych i wspierających.

Słowa kluczowe: cukrzyca ciążowa, akceptacja choroby, AIS, GDM, jakość życia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone