Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży szkół średnich w Jastrzębiu-Zdroju

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dariusz Góra

4 (57) 2018 s. 389–394
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.57

Fraza do cytowania: Góra D. Styl życia i zachowania zdrowotne młodzieży szkół średnich w Jastrzębiu-Zdroju. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;4(57):389–394. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.57

Wstęp. Styl życia każdego człowieka w dużym stopniu determinuje jego zdrowie. Do zachowań prozdrowotnych należą głównie: aktywność fizyczna, racjonalne żywienie i dbanie o higienę osobistą. Natomiast zachowania antyzdrowotne to między innymi: palenie tytoniu, używanie alkoholu, środków psychogennych, przypadkowe kontakty seksualne. Cel. Celem artykułu jest próba przedstawienia wybranych zachowań zdrowotnych młodzieży szkół średnich na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. Materiał i metody. Materiałem badawczym była anonimowa ankieta (skierowana do uczniów klas III szkół średnich w wieku 18–19 lat) zawierająca pytania dotyczące sposobu żywienia, częstości picia alkoholu, palenia tytoniu oraz aktywności fizycznej. Na podstawie dokonanych procentowych (bez podziału na płeć) obliczeń ustalono zależności pomiędzy badanymi zjawiskami i dokonano ich interpretacji. Wyniki. Wśród 217 stwierdzono, że 24% ankietowanych pije alkohol raz na tydzień, dwa lub trzy razy w tygodniu (17%) i dwa lub trzy razy w miesiącu (16%) pije alkohol. 69% ankietowanych regularnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego, a 31% w nich nie uczestniczy. Aż 89% ankietowanych przyznało się, że słodycze są przez nich konsumowane co najmniej 5 razy w tygodniu, a fast foody co najmniej raz w tygodniu. 13% uczniów przyznaje się do codziennego palenia papierosów. Wnioski. Picie alkoholu wśród młodzieży w Jastrzębiu-Zdroju jest rozpowszechnione w stopniu zbliżonym do średniej ogólnopolskiej. Małe zainteresowanie ze strony rodziców w sprawach ważnych dla młodzieży, niewystarczająca bliskość z rodziną oraz wychowywanie się w rodzinach niepełnych są czynnikami wpływającymi na częstość picia alkoholu i palenia papierosów wśród młodzieży.

Słowa kluczowe: palenie tytoniu, nadwaga, otyłość, aktywność fizyczna, spożywanie alkoholu.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone