Wybrane prawne aspekty reklamy produktów leczniczych w świetle prawa farmaceutycznego w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Lipowski

3 (56) 2018 s. 375–380
Kliknij aby wrócić do spisu treści
375_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.56

Fraza do cytowania: Lipowski P. Wybrane prawne aspekty reklamy produktów leczniczych w świetle prawa farmaceutycznego w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):375–380. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.56

Publikacja stanowi wybrane przepisy prawa farmaceutycznego odnoszące się do reklamy produktów leczniczych, których analiza przeprowadzana jest w perspektywie orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny prawa medycznego. W pracy dokonano przeglądu przepisów, których stosowanie, może wywoływać kontrowersje w praktyce funkcjonowania rynku farmaceutycznego, opatrując je własnym komentarzem. Założeniem pracy było przedstawienie podstawowych regulacji prawnych i wniosków wypływających z dotychczasowej praktyki ich stosowania.

Słowa kluczowe: reklama, produkt leczniczy, apteka, prawo farmaceutyczne.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone