Telemedycyna – dodatkowa broń w zapobieganiu infekcji grypowej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Lidia B. Brydak

3 (56) 2018 s. 371–374
Kliknij aby wrócić do spisu treści
371_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.55

Fraza do cytowania: Brydak L.B. Telemedycyna – dodatkowa broń w zapobieganiu infekcji grypowej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):371–374. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.55

Obecnie zachorowania na grypę rejestruje się w ciągu całego sezonu epidemicznego. Grypa występuje z różnym nasileniem, a epidemie grypy potwierdza się co sezon epidemiczny. Grypa zakaża ludzi bez względu na wiek, szerokość geograficzną, porę roku czy przynależność polityczną. Rejestracja przypadków zachorowań zależy nie tylko od sezonu epidemicznego, ale również od zgłaszalności osób chorych do lekarza. Zastosowanie telemedycyny zwłaszcza dla ludzi umiejących korzystać z internetu wydaje się być bardzo obiecujące. Daje możliwość potwierdzenia objawów u lekarza pierwszego kontaktu, skraca czas oczekiwania zwłaszcza w okresie szczytu zachorowań na grypę. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informuje, że na świecie w roku notuje się 5-10% przypadków zachorowań na grypę, natomiast umiera około 250.000 – 650.000 osób. Należy jednak podkreślić, że w tym 28.000 – 115 500 stanowią dzieci poniżej 5 roku życia oraz rejestruje się 3,5 mln ostrych przypadków grypy. Infekcje spowodowaną przez wirus grypy i najczęściej zakażające nas wirusy oddechowe możemy potwierdzić metodami biologii molekularnej przy jednorazowym pobranym materiale od pacjenta. Infekcja grypowa powoduje niejednokrotnie wielonarządowe powikłania pogrypowe, które mogą zakończyć się zgonem. Zgony z powodu grypy rejestrowane są w każdym przedziale wieku. Od wielu lat medycyna dysponuje nowymi lekami antygrypowymi. Nie zastępują one jednak szczepień, ale są pomocne w zapobieganiu powikłaniom. Od 1941 r. wiadomo, że najtańszą i najskuteczniejszą metodą w zapobieganiu grypie są sezonowe szczepienia. W sezonie epidemicznym 2018/2019 na polskim rynku aptecznym dostępne są czterowalentne szczepionki przeciwko grypie typu split i subunit.

Słowa kluczowe: grypa, diagnostyka, szczepionki przeciwko grypie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone