Depresja – choroba XXI wieku w ujęciu społecznym i ekonomicznym

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Tomasz Zaprutko, Krzysztof Kus, Robert Göder, Elżbieta Nowakowska

3 (56) 2018 s. 347–350
Kliknij aby wrócić do spisu treści
347_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.51

Fraza do cytowania: Zaprutko T., Kus K., Göder R., Nowakowska E. Depresja – choroba XXI wieku w ujęciu społecznym i ekonomicznym. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):347–350. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.51

Depresja jest chorobą psychiczną o znacznym stopniu rozpowszechnienia, negatywnym wpływie na codzienne funkcjonowanie chorego oraz o często nawrotowym przebiegu. Ponadto depresja jest chorobą, którą charakteryzują wysokie koszty zarówno w kategorii kosztów bezpośrednich jak i pośrednich. W efekcie choroba stanowi istotny problem zdrowia publicznego zarówno w ujęciu medycznym, społecznym jak i ekonomicznym. Pomimo tego depresję można niejednokrotnie skutecznie leczyć. Wiąże się to ze stosowaniem kompleksowej farmakoterapii uzupełnianej szeregiem terapii niefarmakologicznych, w tym z wykorzystaniem terapeutycznej roli pracy. W konsekwencji prowadzi to nie tylko do rzadszych i jednostkowo krótszych hospitalizacji, ale wpływa także na redukcję kosztów choroby i efektywny powrót chorych do społeczeństwa. Wymaga to jednak systemowych rozwiązań oraz odpowiedniego finansowania opieki psychiatrycznej wraz z rozwojem koncepcji ekonomii społecznej, gdyż depresja jest jednym z najpoważniejszych problemów zdrowotnych współczesnego człowieka.

Słowa kluczowe: depresja, koszty, obciążenie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone