Evidence Based Medicine (EBM) w realiach polskiej okulistyki

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Krzysztof Kus, Barbara Kępa, Tomasz Zaprutko, Piotr Ratajczak, Anna Paczkowska, Dorota Kopciuch, Aleksandra Rudzka, Elżbieta Nowakowska

3 (56) 2018 s. 340–346
Kliknij aby wrócić do spisu treści
340_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.50

Fraza do cytowania: Kus K., Kępa B., Zaprutko T., Ratajczak P., Paczkowska A., Kopciuch D., Rudzka A., Nowakowska E. Evidence Based Medicine (EBM) w realiach polskiej okulistyki. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):340–346. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.50

Wstęp. Zasady Evidence Based Medicine (EBM) istnieją praktycznie we wszystkich aspektach praktyki lekarskiej i funkcjonują niemal w całej służbie zdrowia. Prawidłowe ich stosowanie zależy od znajomość tych zasad wśród wszystkich pracowników opieki medycznej, w tym również lekarzy o różnych specjalnościach np. okulistyka. Cel. Celem pracy było określenie poziomu znajomości wraz ze stopniem wykorzystania standardów Evidence Based Medicine (EBM) w okulistyce na terytorium Polski. Materiał i metody. Badanie zostało wykonane w formie anonimowego badania ankietowego na grupie 114 respondentów zajmujących się schorzeniami oczu w roku 2018. Wyniki. Idea EBM okazała się popularna wśród większości lekarzy okulistów. Znacząca większość z nich dostrzegała potencjał i możliwości ze stosowania standardów EBM. Jednakże dokładna wiedza, jak i rzetelne umiejętność korzystania z zasad EBM są nadal na nie najwyższym poziomie. Lekarze stosują je w większości tylko w konkretnych przypadkach medycznych.

Słowa kluczowe: Evidence Based Medicine (EBM), choroby oczu, okulistyka, ankieta.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone