Koszty niewymierne leczenia onkologicznego u kobiet z rakiem piersi

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Bandurska, Monika Pruczkowska, Marzena Zarzeczna-Baran

3 (56) 2018 s. 334–339
Kliknij aby wrócić do spisu treści
334_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.49

Fraza do cytowania: Bandurska E., Pruczkowska M., Zarzeczna-Baran M. Koszty niewymierne leczenia onkologicznego u kobiet z rakiem piersi. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):334–339. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.49

Wstęp. Rak piersi, ze względu na swoje rozpowszechnienie, stanowi poważny problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. Koszty społeczne zawierają wszelkie rodzaje kosztów, w tym koszty niewymierne, które dotyczą cierpienia fizycznego i psychicznego oraz bólu. Cel pracy. Celem jest analiza kosztów niewymiernych leczenia raka piersi - określenia ich nasilenia, rozpowszechnienia i metod eliminacji. Materiały i metody. Badanie przeprowadzono za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety wśród 72 dorosłych kobiet leczonych z powodu raka piersi. Pytania dotyczyły nasilenia i rozpowszechnienia odczuwanych dolegliwości oraz działań podejmowanych przez kobiety w celu ich minimalizacji. W badaniu wykorzystano kwestionariusz własnego autorstwa. Do oceny różnic pomiędzy grupami posłużono się testem U Manna – Whitney’a, zgodność rozkładów badanych zmiennych z rozkładem normalnym zweryfikowano za pomocą testu W Shapiro – Wilka przy poziomie istotności p<0,05. Wyniki. Wykazano, iż koszty niewymierne stanowiły powszechne zjawisko w leczeniu onkologicznym. Największe obawy związane były z chemioterapią, a najczęstszymi deklarowanymi objawami są ogólne osłabienie organizmu oraz wypadanie włosów i łysienie. Kobiety starsze istotnie gorzej znosiły także leczenie chirurgiczne (p=0,021). Koszty niewymierne były eliminowane przez takie działania jak zakup peruki czy rekonstrukcja piersi. Wykazano, że kobiety starsze rzadziej decydowały się zarówno na zakup peruki (p=0,0207) jak i zabieg rekonstrukcyjny (p=0,021). Wnioski. Koszty niewymierne związane z leczeniem raka piersi, takie jak ból czy lęk, stanowiły powszechne zjawisko i mogą stanowić poważne wyzwanie w planowaniu leczenia onkologicznego. Czynniki demograficzne miały częściowo wpływ na działania podejmowane przez kobiety w celu eliminacji lub zmniejszenia odczuwanych konsekwencji leczenia.

Słowa kluczowe: koszty niewymierne, rak piersi, samopoczucie.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone