Profesjonalne doradztwo w aptekach ogólnodostępnych – analiza wybranych krajów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Waszyk-Nowaczyk, Agnieszka Bajsert, Michał Michalak

3 (56) 2018 s. 301–305
Kliknij aby wrócić do spisu treści
301_3_56_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.44

Fraza do cytowania: Waszyk-Nowaczyk M., Bajsert A., Michalak M. Profesjonalne doradztwo w aptekach ogólnodostępnych – analiza wybranych krajów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;3(56):301–305. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.44

Wstęp. Farmaceuci od lat są bardzo ważnym ogniwem służby zdrowia. Aptekarze odpowiadają na potrzeby pacjentów, dbając o prawidłowy przebieg farmakoterapii. Bardzo istotnym elementem współpracy na linii pacjent-farmaceuta jest profesjonalne doradztwo (PD). W wielu krajach jest to standard, który daje podstawy do tego, by zacząć wdrażać lub rozwijać zapoczątkowaną już wcześniej opiekę farmaceutyczną. Cel. Ocena poziomu profesjonalnego doradztwa w aptekach ogólnodostępnych w wybranych krajach. Materiał i metodyka. Badania na podstawie autorskich, anonimowych formularzy przeprowadzono z wykorzystaniem metody tajemniczego pacjenta w okresie od grudnia 2017 roku do marca 2018 roku wśród 130 osób (83,8% kobiet i 16,2% mężczyzn) pracujących w aptekach ogólnodostępnych w Polsce, Francji, Niemczech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Indonezji oraz Meksyku. Wyniki. Kraje europejskie cechują się wyższym stopniem zaawansowania rozmowy pracownika apteki z pacjentem aniżeli Meksyk czy Indonezja. Najwnikliwszy wywiad został przeprowadzony w Wielkiej Brytanii. Najczęściej zadawano pytanie ogólne związane z rodzajem kaszlu (31,3%) i 57,0% przeprowadzonych rozmów trwało do 4 minut. W Europie najdłuższy czas został poświęcony pacjentowi w Niemczech (śr. 5,15 min) i w Wielkiej Brytanii (śr. 5,05 min). 73,0% chorych otrzymało zalecenie zastosowania preparatów zawierających skład chemiczny, choć we Francji zauważono tendencję do wydawania produktów homeopatycznych. Tylko 6,9% pracowników aptek skierowało pacjentów do lekarza, by zasięgnąć dodatkowej konsultacji, w przypadku nieustąpienia objawów (p=0,022). Wnioski. Poziom PD jest zróżnicowany w zależności od kraju. W Polsce istnieje potrzeba stworzenia właściwych procedur, więc wzorując się na państwach skutecznie praktykujących od wielu lat w tym zakresie, można w przyszłości opracować schemat rozmowy z pacjentem oraz zasady implementacji PD w Polsce.

Słowa kluczowe: opieka farmaceutyczna, profesjonalne doradztwo, apteka ogólnodostępna, farmaceuta.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone