Jakość życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Korzonek, Agnieszka Dziergas

1 (38) 2014 s. 13–19
Kliknij aby wrócić do spisu treści
13_1_38_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Korzonek M., Dziergas A. Jakość życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;1(38):13–19.

Wstęp. Choroba refluksowa przełyku (GERD) jest obecnie jednym z częściej spotykanych schorzeń w gastroenterologii. Występuje u ok. 20–40% społeczeństwa krajów wysoko rozwiniętych. Wiele prac badawczych wykazuje, że choroba refluksowa przełyku jest dużym obciążeniem fizycznym i emocjonalnym dla cierpiących na nią pacjentów. Cel pracy. Celem niniejszej pracy jest określenie jakości życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku w zależności od zmiennych socjodemograficznych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Centrum Diagnostyki Schorzeń Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie i objęto nim grupę 100 osób z rozpoznaną chorobą refluksową przełyku. Do badania jakości życia chorych z GERD zastosowano ankietę Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI), składającą się z 36 pytań dotyczących pięciu zakresów życia pacjentów, tj. objawów chorobowych, stanu fizycznego, funkcjonowania socjalnego, emocji chorego i wpływu leczenia zachowawczego na samopoczucie chorego. Wyniki. W całej badanej populacji średnia punktacja GIQLI wyniosła 91,53. U mężczyzn wynik ten wyniósł 99,38 punktów natomiast u kobiet 86,50 punktów. Jakość życia zdecydowanie większej liczby badanych pacjentów okazała się dużo niższa niż w populacji ludzi zdrowych (122,6 punktów). Za przyczynę obniżenia jakości życia pacjentów z chorobą refluksową przełyku, zwłaszcza u kobiet, można uznać obniżone emocje oraz konieczność wprowadzenia diety. Wnioski. 1. U większości pacjentów z chorobą refluksową przełyku stwierdza się zdecydowanie niższą jakość życia w porównaniu z populacją zdrową. 2. Konieczność stosowania długotrwale leków oraz wprowadzenie diety to czynniki obniżające jakość życia chorych. 3. Na jakość życia w chorobie refluksowej przełyku ma wpływ sfera emocjonalna. Zdenerwowanie i smutek jako stany związane z chorobą silnie obniżają jakość życia w tej sferze. 4. Wiek, miejsce zamieszkania i źródło utrzymania nie wpływają na jakość życia chorych z GERD.

Słowa kluczowe: jakość życia, choroba refluksowa przełyku.Copyright © 2006–2023 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone