Analiza farmakoekonomiczna leczenia hipercholesterolemii. Przegląd literatury

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Mariola Drozd, Ewa Poleszak

2 (39) 2014 s. 158–162
Kliknij aby wrócić do spisu treści
158_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Drozd M., Poleszak E. Analiza farmakoekonomiczna leczenia hipercholesterolemii. Przegląd literatury. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):158–162.

Hipercholesterolemia jest nieprawidłowością metaboliczną. Diagnozuje się ją przy podwyższonym stężeniu cholesterolu w osoczu krwi. Na świecie, w zależności od regionu, problem ten dotyczy od 3 do 53% populacji mężczyzn i od 2 do 40% populacji kobiet. Uzyskanie zadowalającego poziomu cholesterolu we krwi wiąże się z szeregiem kosztów. Mimo, że znaczną część pieniędzy przeznaczoną na leczenie rzeczywiście pochłaniają leki, to inne procedury także generują wydatki. Celem pracy było przedstawienie metod stosowanych w analizach farmakoekonomicznych oraz ocena kosztów leczenia farmakologicznego chorób związanych z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. Techniką badawczą zastosowaną w pracy jest przegląd wybranych artykułów naukowych przedstawiających analizy farmakoekonomiczne w odniesieniu do leków stosowanych w terapii hipercholesterolemii. Z zebranych danych wynika, że wśród grup leków wykorzystywanych w leczeniu hipercholesterolemii wyróżniają się statyny – jako najczęściej wykorzystywane w monoterapii oraz w połączeniach. Terapia statynami jest kosztowo efektywna.

Słowa kluczowe: hipercholesterolemia, analiza farmakoekonomiczna, statyny.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone