Względne bezpieczeństwo leków biologicznych stosowanych w leczeniu chorób zapalnych jelit

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Paweł Moćko

1 (54) 2018 s. 135–140
Kliknij aby wrócić do spisu treści
135_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.21

Fraza do cytowania: Moćko P. Względne bezpieczeństwo leków biologicznych stosowanych w leczeniu chorób zapalnych jelit. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):135–140. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.21

Choroba Leśniowskiego i Crohna (ChLC) oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) to dwie najbardziej powszechne nieswoiste choroby zapalne jelit (NChZJ) o nieznanej etiologii i wieloczynnikowej złożonej patogenezie. Leczenie NChZJ opiera się na zastosowaniu różnych opcji terapeutycznych, w tym nowoczesnych leków biologicznych. Największym zagrożeniem związanym ze stosowaniem leków biologicznych jest duże ryzyko wystąpienia zakażeń. Co więcej – niektórzy autorzy sugerują, że leki biologiczne mogą przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy w odniesieniu do porównania między sobą profilu bezpieczeństwa poszczególnych leków biologicznych stosowanych w leczeniu NChZJ. W wyniku przeglądu literatury zidentyfikowano pięć opracowań dotyczących porównania profilu bezpieczeństwa poszczególnych leków biologicznych między sobą: dwa opracowania na podstawie badań przeprowadzonych w populacji chorych na WZJG, dwa – w populacji chorych na ChLC oraz jedno opracowanie opisujące łącznie wyniki dla chorych na NChZJ. Wszystkie zidentyfikowane opracowania stanowią przeglądy systematyczne badań z randomizacją z metaanalizami sieciowymi, natomiast tylko trzy opracowania uwzględniają analizę prawdopodobieństwa bycia najbezpieczniejszą opcją terapeutyczną, tzw. analizę rang. Przeprowadzony przegląd wykazał bardzo niewielką liczbę opracowań dotyczących omawianego zagadnienia. Co więcej – zaledwie trzy prace zawierają szczegółową analizę profilu bezpieczeństwa leków biologicznych. W zidentyfikowanych pracach wykazano brak istotnych różnic pod względem bezpieczeństwa między lekami biologicznymi stosowanymi w leczeniu NChZJ. Reasumując: przeprowadzona analiza, a w szczególności wyniki prac zawierających analizę rang dostarczają brakujących danych dotyczących względnej oceny leków biologicznych w leczeniu NchZJ. Należy mieć na uwadze konieczność przeprowadzenia dalszych badań i analiz celem potwierdzenia uzyskanych wyników.

Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego i Crohna, ChLC, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, WZJG, leki biologiczne, profil bezpieczeństwa.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone