Równowaga ciała jako element koordynacji ruchowej – rys historyczny

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Magdalena Kobylińska

1 (54) 2018 s. 107–111
Kliknij aby wrócić do spisu treści
107_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.16

Fraza do cytowania: Kobylińska M. Równowaga ciała jako element koordynacji ruchowej – rys historyczny. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):107–111. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.16

Rozwój badań na temat motoryczności człowieka rozpoczął się od pojęcia ruchu. Następnym etapem były rozważania dotyczące sprawności fizycznej, aż w XX wieku pojawiło się pojęcie koordynacji ruchowej. Wielu naukowców podejmowało próby zdefiniowania i określenia jej składowych. Koordynacja ruchowa ma duże znaczenie dla dziedziny, jaką jest kultura fizyczna. W medycynie najczęściej badanym elementem koordynacji jest równowaga ciała. W tym celu wykorzystuje się testy jakościowe oraz ilościowe. Dużym osiągnięciem w tej dziedzinie są badania posturograficzne, gdzie balans ciała ocenia się za pomocą specjalnych platform. W niniejszej pracy opisano rozwój badań na temat koordynacji ruchowej, ze szczególnym uwzględnieniem składowej, jaką jest równowaga.

Słowa kluczowe: koordynacja ruchowa, równowaga ciała, posturografia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone