Możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej w szpitalu – wymagania prawne a akredytacja

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wojciech Balicki, Karol Balicki

1 (54) 2018 s. 103–106
Kliknij aby wrócić do spisu treści
103_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.15

Fraza do cytowania: Balicki W., Balicki K. Możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej w szpitalu – wymagania prawne a akredytacja. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):103–106. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.15

W pracy wskazano zarówno wymagania prawne regulujące obowiązki zapewnienia możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej w szpitalu, jak również zalecenia wynikające ze standardów akredytacyjnych. Zawarto tu rozważania i zalecenie Sądu Najwyższego w sprawie donoszącej się do „niechcianego sakramentu”. Autorzy omówili praktyczne rozwiązania, jak zapewnić opiekę duszpasterską w odpowiedni sposób. Wskazano także na konieczność zapewnienia opieki nie tylko osobom z wyzwania dominującego.

Słowa kluczowe: opieka duszpasterska.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone