Blaski i cienie rynku farmaceutycznego i aptecznego w świetle ustawy refundacyjnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Przybylska, Maciej Pytlik

2 (39) 2014 s. 153–157
Kliknij aby wrócić do spisu treści
153_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Przybylska K., Pytlik M. Blaski i cienie rynku farmaceutycznego i aptecznego w świetle ustawy refundacyjnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):153–157.

Rynek farmaceutyczny i apteczny w Polsce charakteryzuje się powolną dynamiką wzrostu. Większość aspektów funkcjonowania tego rynku jest regulowana przez państwo. Podstawowe narzędzia marketingowe, takie jak: produkt, cena, promocja i dystrybucja są zależne od decyzji zapadających na szczeblach władzy państwowej. Państwo występując w roli płatnika usług zdrowotnych, stara się zapewnić najlepszą dostępność i jakość usług, ponosząc jak najmniejsze koszty. Działania minimalizacji kosztów dotyczą również sektora farmaceutycznego. Wydatki na leki nieustannie rosną i nic nie wskazuje, aby trend ten uległ zmianie.

Słowa kluczowe: rynek farmaceutyczny i apteczny, ustawa refundacyjna, lek refundowany, minimalizacja kosztów.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone