Szczepienie przeciw grypie wśród studentów medycyny rozpoczynających zajęcia kliniczne w sezonie epidemicznym 2016/2017

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Kawalec, Agata Kawalec, Krystyna Pawlas

1 (54) 2018 s. 84–90
Kliknij aby wrócić do spisu treści
84_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.12

Fraza do cytowania: Kawalec A., Kawalec A., Pawlas K. Szczepienie przeciw grypie wśród studentów medycyny rozpoczynających zajęcia kliniczne w sezonie epidemicznym 2016/2017. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):84–90. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.12

Wstęp. Grypa to ostra wirusowa choroba zakaźna. W określonych przypadkach może być przyczyną zaostrzeń przewlekłych chorób oraz wielonarządowych komplikacji wymagających hospitalizacji. Personel medyczny oraz studenci medycyny mający kontakt z pacjentami mogą stanowić potencjalne źródło zakażenia grypą osób z grup wysokiego ryzyka powikłań pogrypowych. Pomimo rekomendacji organizacji eksperckich wyszczepialność personelu medycznego przeciw grypie utrzymuje się na niskim poziomie. Cel pracy. Ocena stopnia znajomości i przestrzegania zaleceń dla personelu medycznego w zakresie szczepień przeciw grypie wśród studentów wydziału lekarskiego. Ustalenie poziomu wyszczepialności przeciw grypie w badanej grupie, zidentyfikowanie czynników, które wpływają na decyzję o nieszczepieniu. Materiał i metody. Anonimowe badanie ankietowe przeprowadzono wśród 388 studentów III roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Wyniki. Zalecenia dla personelu medycznego i studentów mających kontakt z pacjentami w zakresie szczepień przeciwko grypie zna odpowiednio 76% i 73% ankietowanych. Jednak wyszczepialność przeciwko grypie w badanej grupie w sezonie 2015/2016 wynosiła 9,82%, natomiast w sezonie 2016/2017 – 8,76%. Najczęstszymi przyczynami nieszczepienia były brak czasu (32,74%), przekonanie, że szczepienie jest niepotrzebne (17,92%) bądź nieskuteczne (14,38%). Mimo objawów infekcji grypopodobnej 32% studentów uczestniczyło w zajęciach klinicznych z udziałem pacjentów. Wnioski. Pomimo znajomości zaleceń dla personelu medycznego wyszczepialność przeciw grypie wśród studentów medycyny pozostaje na niezadowalającym poziomie. Konieczne są odpowiednie działania edukacyjne, zwłaszcza podnoszące świadomość studentów medycyny o tym, że stanowią potencjalne źródło zakażenia grypą pacjentów z wysokim ryzykiem ciężkich powikłań pogrypowych.

Słowa kluczowe: grypa, szczepienia, personel medyczny, studenci medycyny.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone