Chemioterapia i onkologiczne programy lekowe – kierunki zmian na przestrzeni ostatnich lat

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak

1 (54) 2018 s. 79–83
Kliknij aby wrócić do spisu treści
79_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.11

Fraza do cytowania: Krzemińska A., Strzesak E. Chemioterapia i onkologiczne programy lekowe – kierunki zmian na przestrzeni ostatnich lat. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):79–83. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.11

Wstęp. Chemioterapia i onkologiczne programy lekowe wspierają pacjentów w walce z chorobami nowotworowymi. Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na refundację leków objętych programami lekowymi oraz stosowanych w chemioterapii sukcesywnie rosną. Czy przekłada się to na wzrost zasobów finansowych szpitali w ww. zakresach? Cel pracy. Celem pracy jest przedstawienie aktualnie obowiązującego systemu i możliwości rozliczania onkologicznych terapii lekowych. Materiał i metody. Analiza statystyczna uwzględniająca liczbę pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii w latach 2013–2016, leczonych w ramach chemioterapii i onkologicznych programów lekowych. Wyniki. Zaobserwowano sukcesywny wzrost liczby pacjentów leczonych terapią specyfikami najnowszej generacji w programach terapeutycznych (lekowych), przy jednoczesnym spadku liczby pacjentów leczonych w ramach chemoterapii standardowej. Wnioski. Rynek programów lekowych ma tendencję wzrostową. Zwiększa się nie tylko jego wartość, ale i zapotrzebowanie na terapie prowadzone produktami lekowymi najnowszej generacji.

Słowa kluczowe: onkologiczne programy lekowe, chemioterapia, rozliczanie świadczeń, leki.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone