Analiza przyczyn bóli brzucha u dzieci powyżej 3 roku życia hospitalizowanych w oddziale pediatrycznym z uwzględnieniem wykonywanych badań

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Wioletta Waksmańska, Anna Biela, Halina Woś, Renata Łukasik

1 (54) 2018 s. 66–71
Kliknij aby wrócić do spisu treści
66_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.9

Fraza do cytowania: Waksmańska W., Biela A., Woś H., Łukasik R. Analiza przyczyn bóli brzucha u dzieci powyżej 3 roku życia hospitalizowanych w oddziale pediatrycznym z uwzględnieniem wykonywanych badań. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):66–71. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.9

Wstęp. Ból brzucha jest częstym problemem wśród dzieci i młodzieży we wszystkich grupach wiekowych. Jest objawem towarzyszącym różnym jednostkom chorobowym. W jego etiologii biorą udział czynniki organiczne, środowiskowe i psychologiczne. Cel pracy. Celem pracy była analiza rozpoznań końcowych w przypadku bólów brzucha u dzieci powyżej 3. roku życia, zgłaszających się do Szpitala Pediatrycznego na Podbeskidziu, poprzez analizę obserwacji klinicznej i wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych. Materiał i metody. Analizą objęto pacjentów z bólami brzucha, hospitalizowanych od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku na oddziale pediatrycznym. Metodą badawczą była analiza danych zebranych z historii chorób. Badani to dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Zebrane dane były kodowane w bazie danych programu Microsoft Access 2015, a ich analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzystaniem programu Microsoft Excel 2015. Wyniki. Najczęstszym rozpoznaniem końcowym były czynnościowe bóle brzucha – u 123 dzieci (74,6%). U 23,6% rozpoznano nieżyt żołądkowo-jelitowy, u 15,5% dzieci – refluks żołądkowo-przełykowy, u 13,3% dziewcząt i 4,2% chłopców – nietolerancję laktozy. Ostre choroby chirurgiczne (zapalenie wyrostka robaczkowego, kamicę pęcherzyka żółciowego) obserwowano sporadycznie u 3 dzieci, 1 dziecko było obserwowane w kierunku wgłobienia. U 13 dzieci rozpoznano inne choroby, które mogą być przyczyną bóli brzucha, takie jak: zaburzenia emocjonalne, psychosomatyczne, depresję. Wnioski. 1. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji pacjentów były czynnościowe bóle brzucha, które w większości powinny być zdiagnozowane w podstawowej opiece pediatrycznej lub poradni gastroenterologicznej. 2. W ustaleniu przyczyn bólów brzucha należy uwzględnić nierzadko patologię innych narządów, w tym również zaburzenia emocjonalne. 3. Diagnostyka bólów brzucha w praktyce szpitalnej powinna być ukierunkowana w zależności od objawów, aby ograniczyć ilość badań laboratoryjnych i obrazowych. 4. Należy dokładnie przeanalizować wskazania do wykonania badań radiologicznych w ocenie bólów brzucha, a w szczególności w kierunku refluksu żołądkowo-przełykowego.

Słowa kluczowe: dziecko, ból brzucha, hospitalizacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone