Zapisy do lekarza przez Internet – czyli pacjent w e-kolejce do rejestracji

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Anna Krzemińska, Erwin Strzesak

1 (54) 2018 s. 62–65
Kliknij aby wrócić do spisu treści
62_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.8

Fraza do cytowania: Krzemińska A., Strzesak E. Zapisy do lekarza przez Internet – czyli pacjent w e-kolejce do rejestracji. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):62–65. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.8

Wstęp. Pomimo możliwości, jakie oferuje informatyzacja w opiece medycznej, część pacjentów wciąż pozostaje tradycjonalistami w kwestii zapisów do lekarza – czy to pierwszego kontaktu, czy to specjalisty. Czy pacjenci, na przykładzie Wielkopolskiego Centrum Onkologii, chętnie korzystają z tego rozwiązania? Analiza i metody. Poddano analizie liczbę pacjentów Wielkopolskiego Centrum Onkologii rejestrujących się osobiście i przez Internet w latach: 2014, 2015 i 2016. Wnioski. Pacjenci dziesięciokrotnie częściej rejestrują się do poradni Wielkopolskiego Centrum Onkologii osobiście niż online. Trend ten na przestrzeni 3 lat kształtuje się podobnie. Posumowanie. W chwili obecnej e-rejestracja nie cieszy się popularnością wśród pacjentów. Być może wynika to z ich niewiedzy w kwestii dostępnych im możliwości.

Słowa kluczowe: rejestracja, poradnia specjalistyczna, pacjent, informatyzacja.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone