Model odżywiania promowany przez autorki blogów pro ana w kontekście zdrowia somatycznego i psychicznego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Agata Dutkiewicz, Katarzyna Pastusiak

1 (54) 2018 s. 47–53
Kliknij aby wrócić do spisu treści
47_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.6

Fraza do cytowania: Dutkiewicz A., Pastusiak K. Model odżywiania promowany przez autorki blogów pro ana w kontekście zdrowia somatycznego i psychicznego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):47–53. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.6

Wstęp. Wirtualny ruch pro ana to społeczność kierująca się ideologią głoszącą, iż anoreksja nie jest chorobą, lecz stylem życia. Działalność członków ruchu opiera się na wzajemnym wsparciu i doradztwie w zakresie rygorystycznego odchudzania, a wśród kontrowersyjnych treści umieszczanych na stronach pro ana znajdują się pamiętniki żywieniowe członków ruchu, będące jednocześnie wskazówkami dietetycznymi dla odwiedzających te strony. Cel pracy. Celem pracy jest skonfrontowanie wyników uzyskanych po przeprowadzeniu analizy jadłospisów promowanych przez autorki blogów pro ana z aktualnymi normami żywieniowymi oraz wynikami analogicznych badań, mierzących wartość odżywczą preferowanego sposobu odżywiania pacjentów z jadłowstrętem psychicznym, tym samym określenie – wynikającego z zastosowania promowanego modelu odżywiania – rozmiaru zagrożenia dla zdrowia somatycznego i psychicznego. Materiał i metody. Analizą ilościową i jakościową objęto 100 jednodniowych jadłospisów pochodzących z ogólnodostępnych blogów pro ana. Uzyskane wyniki odniesiono do aktualnych norm żywienia i zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia. Wyniki. Uśrednione wyniki wskazują na skrajnie niską wartość odżywczą jadłospisów. Pokrycie zalecanej normy na poszczególne składniki odżywcze wynosiło 16,98–83,34%. Najczęściej spożywaną grupą produktów są warzywa, produkty zbożowe i nabiał, najrzadziej – ryby, jaja oraz tłuszcze zwierzęce i roślinne. Wnioski. Uzyskane wyniki świadczą o dużej rozbieżności promowanych jadłospisów z normami i zaleceniami IŻŻ, a także możliwym większym stopniu restrykcyjności w odniesieniu do dotychczasowych pomiarów nawyków żywieniowych pacjentów z anorexia nervosa. Zastosowanie się do proanorektycznego modelu żywienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia somatycznego i psychicznego. Sugeruje to konieczność podjęcia działań profilaktycznych, a w praktyce klinicznej – zwracania uwagi na identyfikację z ruchem pro ana.

Słowa kluczowe: pro ana, proanoreksja, jadłowstręt psychiczny, dieta, zdrowie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone