Analiza nacięć i obrażeń krocza u rodzących

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Dorota Ćwiek, Daria Kurkus, Katarzyna Szymoniak, Małgorzata Zimny, Agata Daszkiewicz, Regina Powirska-Swęd

1 (54) 2018 s. 21–32
Kliknij aby wrócić do spisu treści
21_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.3

Fraza do cytowania: Ćwiek D., Kurkus D., Szymoniak K., Zimny M., Daszkiewicz A., Powirska-Swęd R. Analiza nacięć i obrażeń krocza u rodzących. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):21–32. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.3

Wstęp. W historii położnictwa znanych jest wiele sposobów na zmniejszenie bólu porodowego, skrócenie czasu trwania porodu i obniżenie liczby powikłań okołoporodowych. Znaczący problem podczas narodzin stanowiło najbardziej optymalne przejście płodu przez tkanki miękkie kanału rodnego. Nacięcie krocza, jego ochrona, a także skutki urazów były, są oraz będą w kręgu zainteresowań osób opiekujących się kobietą rodzącą. Cel pracy. Celem pracy była ocena wpływu wybranych czynników na wykonanie nacięcia krocza oraz powstawanie śródporodowych urazów kanału rodnego i struktur dna miednicy. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 175 losowo wybranych położnic hospitalizowanych w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii PUM w Policach. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i przeanalizowano dokumentację medyczną. Wyniki. Aż 71,43% pierworódek miało nacięte krocze. U 46,43% wieloródek doszło do urazu krocza podczas porodu, przy czym ponad połowa (51,35%) kobiet miała nacięte krocze lub uraz w poprzednim porodzie. Ankietowane, które pływały, będąc w ciąży (68,97%), miały rzadziej nacięte krocze niż te, które nie uprawiały tego sportu (31,03%). Czas trwania II okresu wyniósł 41 minut u kobiet, którym nacięto krocze, i 23 minuty u kobiet bez tego nacięcia. Wnioski. 1. Urazy lub konieczność nacięcia krocza częściej występowały u kobiet starszych, które rodziły po raz pierwszy lub doznały urazów krocza podczas poprzednich porodów. 2. Im dłuższy czas trwania II okresu porodu, tym wzrastało ryzyko nacięcia krocza. 3. Pływanie podczas ciąży zmniejszało urazowość krocza. 4. Poród indukowany lub nasilany oksytocyną nie był znacznie obarczony zwiększoną urazowością tkanek miękkich kanału rodnego.

Słowa kluczowe: nacięcie krocza, urazy krocza.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone