Racjonalizacja farmakoterapii reumatoidalnego zapalenia stawów

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Karol Rółkowski, Ilona Zaręba, Stanisław Malec, Izabela Prokop, Paulina Lange, Wojciech A. Szewczak, Piotr Jakubów, Edyta Rysiak

2 (39) 2014 s. 149–152
Kliknij aby wrócić do spisu treści
149_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Rółkowski K., Zaręba I., Malec S., Prokop I., Lange P., Szewczak W.A., Jakubów P., Rysiak E. Racjonalizacja farmakoterapii reumatoidalnego zapalenia stawów. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):149–152.

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) jest chorobą immunologiczną o nieznanym patomechanizmie, dotykającą ludzi pomiędzy 30. a 55. rokiem życia. Choroba ta cechuje się występowaniem nieswoistego zapalenia stawów oraz licznych powikłań układowych, prowadzących do niepełnosprawności bądź też przedwczesnej śmierci pacjenta. Znanych jest kilka metod diagnozowania choroby oraz kilka przyjętych schematów profilaktyki i leczenia. Koszty związane z RZS to jednak nie tylko wydatki na diagnostykę i leczenie, ale również rehabilitacja, właściwa dieta oraz straty wynikające z niezdolności do pracy. W Polsce te koszty są dodatkowo większe w porównaniu z niektórymi państwami europejskimi ze względu na stosowanie starych schematów leczenia, pomijanie roli profilaktyki i wczesnej diagnostyki oraz długie i skomplikowane procedury wdrażania u pacjentów nowszych metod leczenia.

Słowa kluczowe: reumatoidalne zapalenie stawów, RZS, koszty terapii RZS.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone