Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa a przyrost umiejętności językowych: badanie efektów innowacyjnego programu edukacyjno-terapeutycznego

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Bartosz Brzoza, Ewa Mojs, Anna Sudoł

1 (54) 2018 s. 7–12
Kliknij aby wrócić do spisu treści
7_1_54_2018.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.1

Fraza do cytowania: Brzoza B., Mojs E., Sudoł A. Trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa a przyrost umiejętności językowych: badanie efektów innowacyjnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2018;1(54):7–12. DOI: https://doi.org/10.20883/ppnoz.2018.1

Różnego rodzaju zaburzenia językowe, w tym zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego u dzieci, negatywnie wpływają na proces efektywnego słuchania, co przekłada się na wiele problemów w uczeniu się języka ojczystego czy języków obcych. Trening słuchowy metodą Tomatisa jest terapią, która poprzez stymulację dźwiękową pacjenta może prowadzić do rozszerzenia słyszanych częstotliwości, co w konsekwencji skutkuje zwiększonymi umiejętnościami językowymi uczestników treningu. Artykuł przedstawia działania polegające na połączeniu treningu słuchowego metodą Tomatisa z zajęciami językowymi u dzieci wczesnoszkolnych. Wyniki testów przed rozpoczęciem terapii oraz po jej zakończeniu, wskazujące na istotny przyrost w zakresie podstawowych umiejętności językowych, pozwalają dostrzec pozytywne efekty treningu metodą Tomatisa w procesie uczenia się języków.

Słowa kluczowe: metoda Tomatisa, rozwój umiejętności językowych, zaburzenia językowe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone