Niepłodność w aspekcie opieki położniczej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Turoń

4 (53) 2017 s. 533–539
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Turoń K. Niepłodność w aspekcie opieki położniczej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):533–539.

Raporty Głównego Urzędu Statystycznego oraz Rządowej Rady Ludnościowej alarmują, że wiek kobiet starających się o pierwsze dziecko systematycznie wzrasta, natomiast problemy z płodnością dotykają coraz młodsze kobiety. Tematyka niepłodności oraz jej leczenie są jednymi z najszybciej rozwijających się zakresów ginekologii. Powstają nowoczesne kliniki specjalizujące się w postępowaniu diagnostyczno-leczniczym, mające w swojej ofercie dostęp do nowoczesnego sprzętu i procedur pozwalających na spełnienie marzeń o potomstwie. Para, która trafiła do kliniki leczenia niepłodności, poddawana jest różnego rodzaju testom, mającym na celu wykrycie czynnika powodującego nieprawidłowości w prokreacji. Pierwszą osobą, jaką spotykają pacjenci, jest położna. Jej profesjonalne podejście i prawidłowo zebrany wywiad ogólny i położniczy, poparty testami diagnostycznymi, bardzo często pozwala ustalić przyczynę problemów, które mogą być rozwiązane bez konieczności wykorzystania technik wspomaganego rozrodu (ART). Niestety według statystyków ok. 24 000 par musi zostać poddanych terapii ART. Opieka położnicza powinna być prowadzona holistycznie, ponieważ leczenie wpływa nie tylko na sferę biologiczną człowieka, ale także na jego psychikę i relacje z otaczającym społeczeństwem. Dane pochodzące z ankiet prowadzonych w ośrodkach leczenia niepłodności ukazują, że większe szanse powodzenia w kuracji oraz lepsze samopoczucie mają pacjenci, u których w odpowiednim momencie wdrożono psychoterapię. Umiejętnie prowadzone rozmowy z pacjentką tworzą atmosferę zaufania i wsparcia, jest to bardzo ważne, ponieważ nadzór nad parą nie kończy się w momencie sukcesu, jakim jest poczęcie dziecka. Położna prowadząca ciążę po niepowodzeniach w zapłodnieniu powinna pamiętać, że jest to sytuacja stresogenna, wymagająca zaangażowania obu stron.

Słowa kluczowe: ginekologia, niepłodność, położna, opieka położnicza, psychoterapia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone