Opieka laktacyjna nad kobietą po cięciu cesarskim zgodna z aktualną wiedzą medyczną

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Nela Aleksandra Kameduła, Grażyna Bączek, Beata Pięta

4 (53) 2017 s. 525–532
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kameduła N.A., Bączek G., Pięta B. Opieka laktacyjna nad kobietą po cięciu cesarskim zgodna z aktualną wiedzą medyczną. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):525–532.

Wstęp. Cięcie cesarskie jest jedną z najczęściej przeprowadzanych operacji położniczych, co sprawia, iż kobieta po porodzie operacyjnym codziennie stanowi podmiot opieki położnej. Jednym z najważniejszych obowiązków położnej jest zapewnienie kobiecie profesjonalnej opieki laktacyjnej, która będzie prowadzić do udanego procesu karmienia piersią będącego jedynym optymalnym sposobem żywienia noworodka i niemowlęcia. Dyskusja. Fakt operacyjnego ukończenia ciąży niesie za sobą szereg problemów, które mogą negatywnie wpływać na proces karmienia piersią. Wiążą się one ze stanem zarówno matki, jak i noworodka. Wytyczne dotyczące opieki nad pacjentką po cięciu cesarskim zawierają kilka kluczowych kwestii, co do których zgodni są autorzy na całym świecie. Najważniesze elementy postępowania to: kontakt „skóra do skóry”, wczesna inicjacja karmienia piersią wraz z dbałością o jego prawidłowy przebieg, unikanie dokarmiania noworodków, a także stosowanie systemu rooming in i właściwe postępowanie przeciwbólowe. Wnioski. Położna jest osobą odpowiedzialną za zapewnienie matce i dziecku profesjonalnej opieki laktacyjnej, która pozwoli na przezwyciężenie problemów wynikających z operacyjnego ukończenia ciąży.

Słowa kluczowe: cięcie cesarskie, karmienie piersią, problemy laktacyjne.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone