Polski pakiet onkologiczny a regulacje w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów w wybranych krajach

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Michał Chrobot, Aldona Kowalska, Stanisław Góźdź, Maciej Miszczuk, Łukasz Fortuna, Dagmara Mirowska-Guzel, Marek Postuła

4 (53) 2017 s. 498–509
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Chrobot M., Kowalska A., Góźdź S., Miszczuk M., Fortuna Ł., Mirowska-Guzel D., Postuła M. Polski pakiet onkologiczny a regulacje w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów w wybranych krajach. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):498–509.

Systemy opieki zdrowotnej są regulowane odmiennie przez poszczególne kraje. Na świecie funkcjonuje wiele rodzajów systemów, które różnią się między sobą. Jednakże należy stwierdzić, iż ich organizacja w dużej mierze zależy od wielkości środków finansowych przeznaczanych na opiekę zdrowotną w poszczególnych krajach. Wprowadzane regulacje dotyczące organizacji ochrony zdrowia oraz ilość środków finansowych przeznaczanych na zdrowie wpływają na wskaźnik oczekiwanej długości życia oraz przeciętnej długości życia w pełnym zdrowiu. W zakresie opieki onkologicznej różnicę pomiędzy państwami wyznaczają wskaźniki zachorowalności na nowotwory złośliwe, umieralność z ich powodu oraz wskaźnik 5-letnich przeżyć. W artykule dokonano skróconego opisu systemów ochrony zdrowia wybranych krajów, ze szczególnym uwzględnieniem uwidocznienia ewentualnych regulacji w zakresie diagnostyki i leczenia nowotworów – takich aktów prawnych, jakimi w Polsce są zapisy stanowiące tzw. pakiet onkologiczny. Stwierdzono, iż większość krajów podnosi jakość opieki zdrowotnej, w tym onkologicznej, bez wprowadzania szczegółowych regulacji formalnych i organizacyjnych na poziomie aktów prawna powszechnego. Mimo tego kraje te osiągają lepsze efekty leczenia onkologicznego, a pacjenci pozytywnie oceniają organizację systemu ochrony zdrowia, w którym brak wytycznych podobnych do polskiego pakietu onkologicznego.

Słowa kluczowe: system opieki onkologicznej, diagnostyka onkologiczna, leczenie onkologiczne, pakiet onkologiczny.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone