Zarządzanie, poprzez jakość w zakładach opieki zdrowotnej

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Edyta Rysiak, Magdalena Donejko, Elżbieta Galicka, Izabela Prokop, Paweł Drągowski, Eryk Cekała, Grażyna Dawidziuk

2 (39) 2014 s. 146–148
Kliknij aby wrócić do spisu treści
146_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Rysiak E., Donejko M., Galicka E., Prokop I., Drągowski P., Cekała E., Dawidziuk G. Zarządzanie, poprzez jakość w zakładach opieki zdrowotnej. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):146–148.

Wstęp. Jakość staje się jednym z najważniejszych pojęć we współczesnym świecie, również w opiece zdrowotnej. Model tworzenia jakości w zakładach opieki zdrowotnej jest modelem dynamicznym. Zakład opieki zdrowotnej musi stale doskonalić ten system i dostosowywać go do potrzeb i oczekiwań pacjentów. Aby zakład opieki zdrowotnej właściwie zarządzał poprzez jakość, niezbędne jest wprowadzenie systemu zarządzania jakością opartego na systemie ciągłej poprawy. Cel. Niniejsze opracowanie stawia sobie za cel ukazanie, w jaki sposób poprawa jakości, w dziedzinie tak ważniej jak opieka zdrowotna, w której priorytetem jest zdrowie i życie człowieka, wpływa na poziom satysfakcji oraz zadowolenie klienta.

Słowa kluczowe: jakość, zakład opieki zdrowotnej, normy ISO.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone