Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy pielęgniarek oddziałów zabiegowych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Renata Banasiewicz, Elżbieta Antos, Magdalena Śniegocka

4 (53) 2017 s. 490–497
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Banasiewicz R., Antos E., Śniegocka M. Wypalenie zawodowe jako konsekwencja stresu w pracy pielęgniarek oddziałów zabiegowych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):490–497.

Zespół wypalenia zawodowego jest zjawiskiem, którego istotą jest niewspółmierność zaangażowania włożonego w wykonywanie obowiązków zawodowych do uzyskiwanych korzyści. Zjawisko wypalenia zawodowego szczególnie często dotyczy osób pracujących w zawodach zorientowanych na ludzi, nastawionych na pomaganie innym. Wypalenie zawodowe dotyka przedstawicieli zawodów, które polegają na świadczeniu usług społecznych, wymagających bezpośredniej pracy z ludźmi, intensywnych kontaktów interpersonalnych, zaś umiejętności społeczne są tu podstawowym narzędziem pracy. Wypalenie zawodowe szczególnie często dotyczy grupy zawodowej pielęgniarek, ponieważ ich praca wiąże się m.in. ze stresem, okazywaniem współczucia, zaangażowaniem w stosunku do chorego z równoczesną koniecznością zachowania niezbędnego emocjonalnego dystansu. Stresogenny charakter pracy pielęgniarek oddziałów zabiegowych może być jednym z czynników przyczyniających się do rozwoju zespołu wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: wypalenie zawodowe, stres, praca pielęgniarek, profilaktyka stresu.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone