Subiektywna ocena estetyki twarzy i uzębienia dokonana przez dzieci w aspekcie działań promujących zdrowie

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Sikorska Agnieszka, Synoracki Wiktor, Cieślik Kornela, Teresa Matthews-Brzozowska

4 (53) 2017 s. 464–469
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Agnieszka S., Wiktor S., Kornela C., Matthews-Brzozowska T. Subiektywna ocena estetyki twarzy i uzębienia dokonana przez dzieci w aspekcie działań promujących zdrowie. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):464–469.

Problemy dotyczące wyglądu i samooceny pojawiają się nie tylko wśród osób dorosłych, ale już we wczesnym okresie życia dzieci. Troska o swój wygląd staje się naturalną reakcją na akceptację ich rodziców/opiekunów prawnych dzieci, a także na akceptację grup rówieśników. Celem pracy jest przedstawienie samooceny w zakresie wyglądu i postrzegania własnej twarzy przez dzieci w przedziale wiekowym od 10 do 13 lat. Ponadto przeanalizowano dokonywaną przez dzieci w wieku szkolnym subiektywną ocenę stanu zdrowia jamy ustnej. Kontekstem tych badań były zachodzące w jamie ustnej przemiany w aspekcie skierowanych zarówno do dzieci, jak i rodziców działań edukacyjnych mających na celu kształtowanie zachowań prozdrowotnych zapobiegających wystąpieniu różnego rodzaju chorób cywilizacyjnych.

Słowa kluczowe: estetyka twarzy, samoocena, dzieci, promocja zdrowia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone