Wpływ masy ciała matki na przebieg ciąży, porodu oraz stan noworodka

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Maria Połocka-Molińska, Katarzyna Plagens-Rotman, Monika Pawlak

4 (53) 2017 s. 452–463
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Połocka-Molińska M., Plagens-Rotman K., Pawlak M. Wpływ masy ciała matki na przebieg ciąży, porodu oraz stan noworodka. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):452–463.

Wstęp. Masa ciała człowieka ma ogromny wpływ na jego życie i zdrowie. Jest ona ważna na wszystkich etapach jego życia. Dotyczy to również potencjalnych matek i kobiet będących w ciąży. Cel. Celem pracy było zbadanie, czy i jaki wpływ ma masa ciała matki na przebieg ciąży, porodu oraz stan noworodka. Porównywano między sobą matki o różnej masie ciała przed ciążą (niedowaga, norma, nadwaga i otyłość) oraz kobiety o różnym przyroście masy ciała w ciąży (niedostateczny, w normie oraz nadmierny). Materiał i metody. Badaniem ankietowym objęto 162 kobiety zamieszkujące województwa wielkopolskie oraz lubelskie. W grupie tej znalazło się 25 kobiet z niedowagą, 93 w normie oraz 44 z nadwagą przed ciążą. Następnie te same badane podzielono według przyrostu masy ciała w ciąży, po czym odnotowano 29 kobiet z niedostatecznym, 63 w normie oraz 70 z nadmiernym przyrostem masy ciała w ciąży. Grupę badaną analizowano według wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia, kolejności ciąży, masy ciała przed ciążą oraz przyrostu masy ciała w ciąży. Wyniki. Zauważono związek przyrostu masy ciała z nieprawidłowościami łożyska (p = 0,035). U kobiet przed 35. rokiem życia częściej wykonywano czynności medyczne, a ich ilość spadała wraz z kolejnością ciąży. Sposób zakończenia ciąży wiązał się z kolejnością ciąży, miejscem zamieszkania, masą ciała sprzed ciąży i przyrostem masy ciała w ciąży. Masa ciała matki sprzed ciąży miała wpływ na konieczność badań płodu podczas porodu, a przyrost masy ciała matki podczas ciąży wpływał na masę urodzeniową noworodka (p = 0,026). Wnioski. Masa ciała kobiet przed ciążą oraz przyrost masy ciała podczas ciąży nie był powiązany z wiekiem, miejscem zamieszkania, wykształceniem oraz stanem cywilnym. Resuscytacja noworodka, konieczność przewiezienia na oddział neonatologiczny lub intensywnej terapii, patologie stwierdzone u noworodka po porodzie lub u płodu podczas ciąży, punktacja w skali Apgar nie wiązały się z masą ciała matki przed ciążą, przyrostem masy ciała w ciąży, wiekiem kobiety, miejscem zamieszkania ani kolejnością ciąży.

Słowa kluczowe: BMI, ciężarna, noworodek, powikłania.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone