Ewolucja Programu Szczepień i poziom wszczepienia w latach 1995–2011 wybranymi szczepionkami obowiązkowymi w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działającym na terenie wiejskim w województwie małopolskim

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Lach Krystyna, Dębska Grażyna, Baran Beata

4 (53) 2017 s. 424–430
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Krystyna L., Grażyna D., Beata B. Ewolucja Programu Szczepień i poziom wszczepienia w latach 1995–2011 wybranymi szczepionkami obowiązkowymi w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej działającym na terenie wiejskim w województwie małopolskim. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):424–430.

Wstęp. Przez skuteczne szczepienia uzyskujemy odporność populacyjną, która zapobiega transmisji choroby zakaźnej. Cel. Celem pracy było określenie, w jaki sposób ewolucja kalendarza szczepień wpłynęła na poziom wyszczepienia dzieci i młodzieży w latach 1995–2011, takimi szczepionkami jak: gruźlica, WZW typu B, poliomelitis, odra, świnka, różyczka, krztusiec. Materiał i metody. Badaniami objęto dzieci i młodzież zamieszkałe na terenie wiejskim w obszarze działania NZOZ w województwie małopolskim. W analizie wykorzystano dane z rocznych sprawozdań ze szczepień ochronnych (MZ-54 oraz dane z biuletynów Państwowego Zakładu Higieny). Wyniki. Poziom zaszczepienia przeciwko gruźlicy noworodków utrzymuje się na poziomie 100%. Szczepienie najmłodszych dzieci do 2. roku życia przeciw krztuścowi i poliomyelitis utrzymywało się na niskim poziomie około 50%, jednakże w 2. roku życia poziom zaszczepienia przekraczał 95%. Wyszczepialność przeciwko odrze i różyczce w 3. roku życia uzyskano na poziomie powyżej 95%. Bardzo wysoki poziom zaszczepienia przeciwko WZW B osiągnięto w 2. roku życia. Poziom zaszczepienia przeciwko różyczce w latach 1995–2001 był niski, a od 2002 roku wzrósł do 100%. Wnioski. Poziom uodpornienia w latach 1995–2011 w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rabie Niżnej był wysoki i zależny od rodzaju szczepień i wieku szczepionych, co było uwarunkowane zmianami w obowiązującym kalendarzu szczepień.

Słowa kluczowe: program szczepień, poziom wszczepienia, podstawowa opieka zdrowotna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone