Zachowania zdrowotne osób starszych w zależności od wskaźnika BMI

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Mędrela-Kuder, Marta Bogacka

4 (53) 2017 s. 418–423
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Mędrela-Kuder E., Bogacka M. Zachowania zdrowotne osób starszych w zależności od wskaźnika BMI. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):418–423.

Wstęp. Zachowania zdrowotne osób starszych, takie jak: odpowiednia aktywność fizyczna, prawidłowe odżywianie, niestosowanie substancji psychoaktywnych, mają duże znaczenie w utrzymaniu prawidłowej masy ciała i w prewencji chorób przewlekłych niezakaźnych. Cel. Celem pracy jest określenie zachowań zdrowotnych z uwzględnieniem wskaźnika BMI. Materiał. Badania przeprowadzono wśród 73 osób w wieku od 60 do 75 lat, mieszkających samodzielnie w rodzinnych domach. Respondenci zostali podzieleni na dwie grupy ze względu na wiek: A – 60–65 lat i B – 66–75 lat. Metody. W badaniach zastosowano autorską ankietę i Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ). Wyniki. Ponad połowa badanych – 54, 8% – miała nadwagę, prawidłową masę ciała odnotowano u 35,6%, natomiast na otyłość cierpiało 9,6% respondentów. Osoby z prawidłową masą ciała częściej wybierały pieczywo ciemne (42,6%), natomiast respondenci z nadwagą częściej uwzględniali w diecie pieczywo z mąki oczyszczonej (73%). Stwierdzono występowanie istotnej zależności (p = 0,0499) między BMI a spożywaniem pieczywa. Więcej mężczyzn niż kobiet spożywało alkohol, występowała istotna zależność między płcią a piciem alkoholu (p = 0,0425). Nie stwierdzono istotnej zależności między płcią a paleniem tytoniu (p = 0,4947). Zdecydowana większość mężczyzn z grupy młodszej (80%) i ponad połowa z grupy starszej nie podejmowała aktywności ruchowej. Większość kobiet w wieku 66–75 lat (63,6%) i ponad połowa w wieku 60–65 lat deklarowała, że nie jest aktywna ruchowo. Wnioski. Wśród osób starszych należy wdrożyć edukację zdrowotną z zakresu znaczenia aktywności fizycznej, odpowiedniego odżywiania i prawidłowej masy ciała w profilaktyce chorób przewlekłych niezakaźnych.

Słowa kluczowe: BMI, aktywność fizyczna, żywienie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone