Ocena kosztów leczenia astmy

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aleksandra Kuczyńska, Edyta Rysiak, Magdalena Donejko, Paweł Drągowski, Magdalena Jakuc, Grażyna Dawidziuk

2 (39) 2014 s. 143–145
Kliknij aby wrócić do spisu treści
143_2_39_2014.pdf
Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kuczyńska A., Rysiak E., Donejko M., Drągowski P., Jakuc M., Dawidziuk G. Ocena kosztów leczenia astmy. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2014;2(39):143–145.

Wstęp. Astma oskrzelowa to jednostka chorobowa, która często jest nieodpowiednio kontrolowana. Tego rodzaju sytuacja prowadzi do zaostrzeń astmy, które generują dodatkowe obciążenia ekonomiczne i społeczne. Cel. Praca miała za zadanie określenie korelacji pomiędzy odpowiednio dobranym leczeniem a kosztami społeczno-ekonomicznymi ponoszonymi przez państwo. Wnioski. Odpowiednio wydatkowane środki powinny być wektorem służącym poprawie kontroli choroby, co jest ściśle związane z ograniczeniem kosztów.

Słowa kluczowe: astma, koszty pośrednie, koszty bezpośrednie.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone