Stres – psychospołeczne zagrożenie zawodowe ratowników medycznych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Ewa Humeniuk, Olga Dąbska, Katarzyna Pawlikowska-Łagód, Krzysztof Zub

4 (53) 2017 s. 402–408
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Humeniuk E., Dąbska O., Pawlikowska-Łagód K., Zub K. Stres – psychospołeczne zagrożenie zawodowe ratowników medycznych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):402–408.

Wstęp. Stres uważany jest za jeden z głównych determinantów wpływających destruktywnie na środowisko pracy. Stres w pracy to główne zagrożenie dla zdrowia oraz bezpieczeństwa pracowników niemalże wszystkich profesji. Ostatnimi czasy szczególną uwagę kieruje się na pracowników służby zdrowia. Cel. Celem artykułu była ocena stresu zawodowego ratowników medycznych pracujących w samodzielnych stacjach pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego na terenie Polski wschodniej. Materiał i metody. Narzędziami badawczymi były autorska ankieta stworzona na potrzeby pracy oraz Kwestionariusz Subiektywnej Oceny Pracy autorstwa Dudka i wsp. Badania przeprowadzono na grupie 50 ratowników medycznych. Wyniki. Poziom stresu odczuwanego przez badanych ratowników medycznych jest wysoki. Czynniki takie jak: wiek, płeć, stan cywilny, poziom wykształcenia, warunki socjalno-bytowe, miesięczna pensja, staż pracy, możliwość utraty zatrudnienia nie rzutują na natężenie stresu zawodowego w badanej grupie. Z kolei obsada karetek, jak i szeroko pojęte warunki pracy ratownika medycznego wpływają na odczuwanie stresu zawodowego. Wnioski. Niezbędne jest wdrożenie względem przedstawicieli służby zdrowia strategii prewencyjnych, których priorytetem będzie minimalizowanie częstotliwości występowania objawów stresu oraz zjawiska wypalenia zawodowego.

Słowa kluczowe: stres, ochrona zdrowia, ratownicy medyczni, syndrom wypalenia zawodowego, psychospołeczne zagrożenia zawodowe.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone