Wiedza kobiet w ciąży na temat badań prenatalnych

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Olga Wilgocka, Małgorzaty Kampioni, Karolina Chmaj-Wierzchowska, Maciej Wilczak

4 (53) 2017 s. 397–401
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Wilgocka O., Kampioni M., Chmaj-Wierzchowska K., Wilczak M. Wiedza kobiet w ciąży na temat badań prenatalnych. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;4(53):397–401.

Wstęp. Terminem: diagnostyka prenatalna określa się wszystkie badania, zarówno nieinwazyjne, jak i inwazyjne, które wykonuje się przed narodzeniem dziecka. Cel. Celem pracy było przedstawienie aktualnego stanu wiedzy kobiet w ciąży na temat badań prenatalnych, a także poruszenie aspektów prawnych, moralnych oraz etycznych związanych z diagnostyką prenatalną. Materiał i metody. Realizację tematu przeprowadzono z wykorzystaniem literatury naukowej przedmiotu oraz artykułów przedstawiających stanowisko specjalistów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, a także za pomocą autorskiego kwestionariusza ankiety. Wyniki. Zaledwie 2% kobiet w ciąży nie ma wiedzy na temat badań prenatalnych, 83% badanych uważa, że badania prenatalne są bezpieczne dla płodu, 14% badanych nie wie, czy badania prenatalne są bezpieczne, a 3% uważa, że badania prenatalne są niebezpieczne. Najwięcej informacji na temat badań prenatalnych kobiety ciężarne czerpią z rozmowy z lekarzem, a także z Internetu i książek. Wnioski. Wiedza oraz świadomość kobiet w ciąży na temat badań prenatalnych są wysokie.

Słowa kluczowe: badania prenatalne, ciąża, badania inwazyjne, badania nieinwazyjne, diagnostyka prenatalna.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone