Parazytozy – aktualny problem opieki zdrowotnej w Polsce

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Aneta Renata Mamos, Daria E. Orszulak-Michalak

3 (52) 2017 s. 285–292
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Mamos A.R., Orszulak-Michalak D.E. Parazytozy – aktualny problem opieki zdrowotnej w Polsce. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):285–292.

Wstęp. Parazytozy od tysięcy lat występują w otoczeniu człowieka, a podejmowane działania zwalczające obecność pasożytów nie przyniosły oczekiwanych efektów. Obecnie coraz częściej słyszymy, że pasożyty stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. W Polsce do grudnia 2008 roku obowiązkowemu zgłaszaniu do PIS podlegało 14 chorób wywołanych przez pasożyty, a od 1 stycznia 2009 roku obowiązuje ustawa, na mocy której zmniejszono o połowę liczbę tych chorób i są to: bąblowica i wągrzyca, giardioza (lamblioza), kryptosporydioza, toksoplazmoza wrodzona, włośnica i zimnica. Cel. Celem pracy była analiza współczynników zapadalności parazytoz podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu. Materiał i metody. Na podstawie danych zamieszczonych w biuletynach PZH z lat 2004–2016 przeprowadzono analizę nowo wykrytych chorób pasożytniczych zgłaszanych do PIS. Do analizy zgromadzonych materiałów wykorzystano współczynnik zapadalności liczony dla 100 000 ludzi. Dodatkowo w przypadku świerzbu skorzystano z bazy danych zgłoszonych zachorowań w ramach Jednorodnych Grup Pacjentów do NFZ. Wyniki. W latach 2009–2016 liczba zachorowań jest na jednakowym poziomie (wyjątek: toksoplazma wrodzona), a współczynniki zapadalności nie przekraczają wartości 10, czyli nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego. Od 2009 roku nie podlegają zgłaszaniu świerzb, owsica i glistnica, których współczynniki w 2008 roku przekraczały tę wartość (dla świerzbu – 29, owsicy – 14,9, glistnicy – 15,3) i obecnie nie mamy wiedzy, na jakim są poziomie. Wnioski. Z powyższych informacji wynika, że chociaż mamy obecnie regres zachorowań, to nie należy zapominać o występowaniu pasożytów, gdyż nadal krążą w otoczeniu człowieka i mogą być przyczyną poważnych dolegliwości.

Słowa kluczowe: prewalencja, parazytozy, współczynnik zapadalności.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone