Suplementacja preparatami kolagenu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów – aspekt medyczny i ekonomiczny

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Adam Kazberuk, Milena Osińska, Kinga Krasuska, Rafał Kierdylewicz, Urszula Składanowska, Ilona Zaręba, Ewelina Bogdańska, Katarzyna Celińska-Janowicz, Edyta Rysiak

3 (52) 2017 s. 375–378
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Kazberuk A., Osińska M., Krasuska K., Kierdylewicz R., Składanowska U., Zaręba I., Bogdańska E., Celińska-Janowicz K., Rysiak E. Suplementacja preparatami kolagenu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów – aspekt medyczny i ekonomiczny. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):375–378.

Jedną z najczęściej występujących chorób wśród osób po 65. roku życia jest choroba zwyrodnieniowa stawów. Chorzy cierpiący z jej powodu odczuwają liczne dolegliwości bólowe, co znacząco wpływa na ich sprawność fizyczną, samodzielność oraz samopoczucie psychiczne. Jak pokazują analizy, wśród polskiego społeczeństwa odsetek osób w wieku starszym stale wzrasta, co w konsekwencji wpływa też na liczbę pacjentów obciążonych tą chorobą. Przebieg choroby ma też swój aspekt ekonomiczny, jeśli bierze się pod uwagę częstą niezdolność do pracy wśród chorych, a niekiedy potrzebę opieki ze strony bliskich. Środkiem mającym dobry wpływ na prawidłowe funkcjonowanie stawów jest kolagen. To wszechobecne w organizmie ludzkim białko dzięki licznym właściwościom znajduje swoje zastosowanie w preparatach stosowanych profilaktycznie w ochronie oraz odbudowie stawów. Liczne badania potwierdzają, iż stosowanie tego typu preparatów wpływało pozytywnie na kondycję i mobilność pacjentów chorych na chorobę zwyrodnieniową stawów. Biorąc pod uwagę wydatki na leczenie osób cierpiących na tę chorobę oraz ich częstą niezdolność do pracy, wdrażanie procedur profilaktycznych obniżających zachorowalność i zmniejszających koszty leczenia wydaje się uzasadnione.

Słowa kluczowe: choroba zwyrodnieniowa stawów, kolagen, koszty leczenia.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone