Metody analiz w ekonomice zdrowia

Kliknij autora aby wyszukać wszystkie publikowane przez niego artykuły:
Katarzyna Przybylska, Kornela Cieślik

3 (52) 2017 s. 369–374
Kliknij aby wrócić do spisu treści

Cyfrowa wersja artykułu (plik PDF)

Fraza do cytowania: Przybylska K., Cieślik K. Metody analiz w ekonomice zdrowia. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. 2017;3(52):369–374.

Ekonomia, a zwłaszcza ekonomika są dziedzinami naukowymi, które zajmują się statycznymi i dynamicznymi sposobami zarządzania zasobami rzeczowymi, finansowymi oraz kadrowymi. By sprawnie posługiwać się prawidłami ekonomiki jednostek medycznych, trzeba posiadać niezbędne narzędzia z zakresu ich analizy i oceny. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych analiz wykorzystywanych w ochronie zdrowia, które w praktyce umożliwiają porównanie kosztów i efektów danego sposobu leczenia oraz po analizie pozwalają na dokonanie właściwego wyboru.

Słowa kluczowe: analiza finansowa, zarządzanie, efektywność, jakość.Copyright © 2006–2024 Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu. Wszelkie prawa zastrzeżone